Jio平台

Nov
30

FB投资57亿美金,谷歌跟投45亿,疫情当头,这家印度公司为何成为硅谷的宠儿?

过去几个月,很少有国际公司像Jio平台这样掀起了融资狂潮。

By Zhang Bonnie | Blog
DETAIL